O avtorskih pravicah

Večji del besedil, fotografij in video posnetkov na pričujočih straneh (http://www.gmajna.net/svojat/jaka/...) - pri izjemah je jasno naveden vir - je avtorsko delo in last pisca teh strani in je varovan z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Dovoljena je uporaba v skladu s pogoji Creative Commons licence 2.5, ki zahteva priznanje avtorstva in deljenje pod enakimi pogoji ter izrecno prepoveduje kakršnokoli izrabo v komercialne namene. Popolno besedilo licence je na voljo tule in ga svetujem morebitnim uporabnikom mojih besed ali slik v temeljito branje.

Komercialna raba omenjenih vsebin je izjemoma mogoča ob izrecnem dovoljenju jako muhastega in pohlepnega avtorja. ;-) Naslov najdete na dnu te strani.

Izvzeta je programska koda: ta je na voljo po pogojih, ki so navedeni kot del posameznega paketa kode.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Slovenia License.

jaka at gmajna dot net, 2007-01-10